Ventilationsrengöring

Med start den 5 oktober kommer företaget FFE Ventilationskontroll att påbörja rengöring av ventilationskanalerna i alla våra fastigheter. Detta kommer att pågå under ungefär två veckor.

Efter detta kommer injustering och besiktning att ske av ventilationen.

Inför besöken kommer entreprenören att avisera ca en vecka innan besöket om att de behöver tillträde till din lägenhet det är då viktigt att du ger dem detta så att ventilationen fungerar som den ska.