Värme

I oktober och november fick vi många felanmälningar om att det var kallt i lägenheterna.

Redan när vi avslutade arbetet med utbytet av fönster så har styrelsen arbetat med arbetet att justera värmesystemet. Detta genom att göra rent elementen invändigt samt byta ut termostater. Allt detta för att kunna justera in värmesystemet optimalt för föreningens behov.

Som ett första steg gick vi igenom ventilationen så att den är som den ska, efter lite justering av ventilationen är på den nivå den ska vara på. Det betyder att den drar ut mindre luft än tidigare då den tidigare felaktigt varit inställd på maxfart.

Detta har förhoppningsvis sänkt kalldraget i ventilerna ovanför fönstren samt ökat temperaturen i lägenheterna med 1-1,5 grad.

Detta arbete gjordes för 2 veckor sedan och har resulterat i goda resultat.

Tyvärr har justeringen i hus 3 (port 14-18) inte gjorts förrns denna vecka, detta på grund av att låset upp på taket var trasigt och behövde lagas innan ventilationsfirman kunde komma åt fläkten på taket.