Sammanfattning av husmötet

Planteringar
Egna planteringar kommer sakta men säkert att tas bort. Vi kommer att börja med dem som börjar se förfallna ut, exempelvis vid hus 3 och vid port 48. Tanken är att planteringarna på gården ska bli enhetliga och vi kommer att göra det bitvis.

Julgranar
Om vi ska fortsätta ha julgranar på gården behöver vi grannar som är med och sätter upp dem, vi önskar frivilliga som monterar upp. I år kommer detta att ske i samband med städdagen i år.

Grovsoprummet
Här slängs fel saker, blir det inte bättring kommer vi att behöva stänga grovsoprummet.

Rensning av källare
Under städdagen kommer vi att rensa i källarna. Allt som inte är förvarat på rätt ställe, inlåst i sitt förråd kommer att hamna i containern. Ex. saker utanför förråden, felplacerat i exempelvis barnvagns & cykelrum, gångar eller trapphus.

Gamla Matkällarna
Dessa har sett väldigt fula ut länge. För att kunna göra något behöver de stängas ett halvår för renovering och underhåll. Samt att vi ska kunna slänga det som lämnats kvar av grannar som flyttat eller liknande. Ta hand om era grejer. Förvara dem tillfälligtvis någon annanstans.

Energispar
Det är inne nu att energispara, likaså behöver vi göra det. Vår största förbrukare av elektricitet är tvättstugan, den står för omkring hälften av föreningens förbrukning. Tänk på när du tvättar eftersom vi har timprisavtal. Tänk på att du fyller, speciellt torktumlaren, så att den är full när du kör den.
Även i lägenheterna, nu efter att vi justerat värmesystemet har det blivit betydligt jämnare temperatur i lägenheterna, kanske till och med för varmt i vissa, anpassa temperaturen inomhus med hjälp av termostaterna och reglera inte temperaturen genom att ha vädringsfönstret konstant öppet. Behöver du vädra gör det då och då ordentligt med korsdrag en kortare stund än lite konstant.

Parkeringsplatserna
Föreningsstämman beslutade i våras att ge styrelsen mandat att utreda och fatta beslut om avgiftsbeläggning av parkeringsplatserna. Detta har styrelsen gjort och kommit fram till följande:
• Från 2023 kommer alla parkeringsplatser att avgiftsbeläggas.
• Det kommer fortfarande finns möjlighet till extra parkeringsplats men med andra villkor och avgift, exempelvis går ”första-tillstånd” före.
• Diskussion förs om fast plats (önskad hur eller tilldelad?) eller rörligt (likt idag men med garanterad plats).

Andra avgiftsförändringar
Vi planerar i dagsläget inga andra avgiftsförändringar för bostadsrätterna, vårt mål är att det inte ska behövas under dessa tider som är nu framöver med höjda kostnader. Vi vill inte spä på ekonomin för våra medlemmar mer än vad som redan sker av andra omständigheter. Vi kommer försöka ligga lågt med investeringar så länge det inte är i energibesparande syfte. Utan vi kommer närmaste tiden fokusera på att förvalta fastigheterna och utföra planerat löpande underhåll.
Självklart kan vi inte lova att det inte blir höjningar, även föreningen kan få höjda kostnader som vi inte kan påverka.

Spårväg och fokus Fruängen
Styrelsen kommer inte kommentera Spårvägen till kommunen då vår uppfattning bland annat är att åsikterna är 50/50 och alla har istället själva möjlighet att påverka detta direkt till kommunen. Styrelsen ser att det finns jämbördiga för- och nackdelar med spårvägen.

Fokus Fruängen har föreningen som tomträttsinnehavare blivit inbjuden både till ett gemensamt och ett enskilt möte med kommunen i november. Där kommer vi få möjlighet till samtal och diskussion samt kunna framföra våra tankar och idéer om vår egen tomträttsmark.