Sophanteringen

Tyvärr har Stockholmsstad problem med sophämtningen igen.

Detta är felanmält flertalet gånger och styrelsen kan inget göra eftersom sophanteringen är ett tvingande avtal.

Vänligen släng inga sopor utanför sopbehållarna. Det drar till sig skadedjur.

Lämna istället dina sopor i den tillfälliga sopcontainern vid korsningen Fredrika Bremens gata / Fruängsgatan.