Boendeinformation December

God Jul och Gott Nytt år!

Enkäten
Styrelsen tackar alla som tog sig tid att svara på enkäten som skickades ut
under november. Enkäten kommer att analyseras av styrelsen och en
presentation av den kommer att finnas på hemsidan efter nyår.

Renoverar du just nu?
Tänk på att du som boende ansvarar för att skräp tas bort ifrån gården och
att inga bilar står parkerade på vår gård. Dessutom är många renoveringar
sådanna att du behöver styrelsens tillstånd, så som exempelvis
badrumsrenovering eller balkonginglasning.

Det händer nästa år
Kom ihåg redan nu att planera in datumen för utdelning av P-tillstånd*,
vårstädningen på gården och föreningsstämman.
Under nästa år planerar föreningen att byta ut låssystemen i alla fastigheter.
Mer information om detta och praktisk information kommer närmare inpå
byggstart.

Valberedningen
I slutet av januari kommer föreningens valberedning att påbörja sitt arbete
inför stämman. Valberedningen kommer att knacka dörr och leta efter
medlemmar som kan tänka sig att sitta i styrelsen eller väljas till revisor.
Har du frågor? Mejla valberedningen, valberedningen@hannarydh.se