Radonmätning

Under vintern utfördes radonmätning i kvarteret.

Mätvärdena har varit mellan 30 – 80 Bq/m3 på samtliga mätta ställen.

Gränsvärdet är 200 Bq/m3.

Radonmätningen är således godkänd.