Boendemeddelande Maj

Förändringar i planeringen
Den senaste tiden har styrelsen fått ställa om mycket av sin planering för föreningen. Det är några få saker som fortfarande kommer att få vara kvar i planeringen men de saker som samlar många och sker i boendes lägenheter har vi försökt att prioritera bort.

  • Städdagen i början av maj hoppar vi i år över och låter HSB Mark göra mer av det som behövs istället.
  • Service av de nya fönstren som var planerat i slutet på mars är uppskjutet till senare.
  • Husen fyller i år 50 år, vi hade tänkt att ha en 50-års fest i juni men den får också bli av senare.
  • Efter att vi bytte fönster var tanken att vi skulle justera värmen för att optimera systemet och alla skulle få behaglig temperatur i sina lägenheter.
    Detta arbete kommer att fortgå, det som behöver göras i lägenheterna skjuts till september samt att det som kan göras utanför lägenheterna kommer att påbörjas till sommaren.
    Det är flera som klagar över låg temperatur i lägenheterna, av den anledningen vill vi inte skjuta detta arbete ett år framåt.
  • Insteg och portar kommer att renoveras som planerat under sommaren med start under maj. Det mest arbete sker utomhus samt att det finns alternativ väg ut via källaren.

Föreningsstämman
Den 19 maj blir föreningsstämman som planerat, men möjligheten till att poströsta kommer att finnas. Handlingar för poströstning kommer att komma ut i samband med att årshandlingarna för stämman delas ut i allas brevlådor. Styrelsen och HSB rekommenderar i år alla medlemmar att poströsta för att minska risken för spridning av Coronavirus.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt, det får inte förvaras dörrmattor, blommor, leksaker, barnvagnar eller andra saker där.
Undantaget hjälpmedel, så som rullatorer. Felplacerade föremål kommer att märkas och omhändertas i samband med brandskyddskontroller i portarna.

Saker som förvaras i trapphusen kommer från nu att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.

Tänker du eller renoverar du just nu?
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum