Problem med värmen

Idag har ventilationsfirman varit och gjort justeringar på takfläktarna. De är nerställda till ett lägre varvtal när det är kallare väder än vad det var tidigare.

Nu ska de orsaker som kan påverka inomhusklimatet vara kontrollerade så temperaturen i lägenheterna ska komma upp till 20 grader som det ska vara som minst i lägenheterna.

I de lägenheter där det varit rejält utkylt kan det dock ta några dagar innan temperaturen kommer tillbaka ordentligt detta eftersom att husstomme och väggar också blivit kalla och måste värmas upp vilket tar längre tid än att bara värme luften i lägenheten.

Har det inte blivit bättre till slutet på veckan vänligen mejla in era felanmälningar igen till styrelsen@hannarydh.se


Problemen med värmen i hus 1, 2, 7 & 8 ska vara åtgärdade. Om du fortfarande har problem mejla styrelsen@hannarydh.se

Sedan helgen och slutet av förra veckan har vi problem i vissa av de övriga husen. Just nu har vi mest problem i hus 3 & 4 (port 14-24). I första hand har vi skickat dit Värmex som kontrollerat värmetillförseln till elementen och det finns inget fel där.

I morgon kommer ventilations firman och kontrollerar fläktarna på taken så att de inte drar ut för mycket varmluft hur lägenheterna.


Vi hade Värmex på plats i torsdags eftermiddag, det gjorde inställningar på undercentralen som förhoppningsvis är det som var fel. Felet gällde bara hus 1, 2, 7 & 8.
Nu ska detta vara ordnat och värmen tillbaka, det kan dock ta ett par dagar innan värmen stabiliserat sig.

Om du fortfarande har problem, mejla styrelsen på styrelsen@hannarydh.se


Vi har för närvarande problem med värmen. Vi håller på att felsöka det och hoppas att det är åtgärdat inom kort.

Vi har fått ett par felanmälningar både direkt till styrelsen och via Fastighetsägarna utöver det vi i styrelsen själva märkt att det blivit kallare än normalt.

Fortsätt gärna felanmäla så vi vet omfattningen, gör detta till styrelsen@hannarydh.se