Höjning Brf. tillägg

Från kvartal 2 (1/4) höjs avgiften för det kollektiva bostadsrättstillägget till 37 kr/månad (tidigare 34 kr). Detta eftersom att Folksam som är föreningens fastighetsförsäkringsbolag har höjt den premien.