Ombyggnation cykelrum hus 3

Den 25 juni kommer cykelrummet (märkt 3:22) att byggas om med nya cykelställsanordningar. Eftersom rummet är litet behövs det en annan form av förvaring av cyklar i cykelrummet.

Detta betyder att senast den 21 juni behöver cykelrummet vara tömt.

Under tiden för arbetet kan cyklarna istället parkeras i barnvagnsrummet bredvid.

Cyklar som inte tas omhand kommer att omhändertas. Likt övrig cykelrensning i föreningen.