Boendemeddelande Juni

Arbeten i sommar
Under sommaren kommer två byggarbeten ske.
Det ena är det arbete som Tepac utför vid portarna. Nytt insteg ska gjutas samt stenskivorna återmonteras. Utöver det kommer även nya portar. Målet är att instegen ska få rätt höjd samt ha rätt lutning.
Medans insteget är borttaget kommer det att finnas en spång vid porten så att det går att gå in och ut.

Efter ett missförstånd i början av arbetet demonterades tyvärr samtliga porttelefoner, dessa är nu återmonterade och fungerar som vanligt.
När återmontaget av stenskivorna sker kommer porttelefonen att demonteras. Då kommer boende få använda sin Iloq-nyckel i porten istället alternativt använda taggen via sidodörren till källaren.

Det andra arbetet är värmeinjusteringen som Värmex utför. Det kommer att börja nere i källarna under juni. I vissa fall kommer de behöva komma in i källarförråd och andra hyrda förråd, för de som är aktuella kommer Värmex att avisera tillträde i förväg.

I månadsskiftet augusti/september kommer bytet av ventiler och termostat att ske i lägenheterna. Detta är en nödvändig åtgärd, om läget fortfarande kräver det kommer Värmex bära skyddsutrustning vid arbete i lägenheterna.
Utöver själva bytet kommer tillträde även behövas i samband med själva slutjusteringen.

Föreningsstämman
Stämman blev av som planerat med poströstning. Robin Hessling är nyinvald suppleant i styrelsen i övrigt har styrelsen samma sammansättning som tidigare. Håkan Hilmersson är ny föreningsvald revisor och Rose-Marie Ottosson revisorssuppleant. Utöver det sitter Sonja Berggren och Rigmor Thorhard kvar i valberedningen.

Trapphuset din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt (undantaget hjälpmedel).
Saker som förvaras i trapphusen kommer från nu att omhändertas i samband med brandskyddskontrollerna istället för att som tidigare lappas med uppmaningen att ta bort dem.