Hänt på gården

Som många av er säkert redan noterat så har det hänt några saker på gården.

Vid hus 4 (HR 20-24) gjorde vi en större renovering i marken utanför huset på grund av en vattenläcka på Stockholmvattens ledningar och avlopp i backen. Vi har fått lite backjobb på detta projekt då asfalten börjat fallsönder utanför några av portarna och det verkar som att de rör som ligger i backen blivit deformerade.
Detta är reklamerat till entreprenören som utförde arbetet och ska åtgärdas av dem snarast.

Lika så har en del av trädkronan på trädet utanför HR 16 fallit ner över den grillplats och buskar som finns där. Detta kommer åtgärdas i början på nästa vecka av Fastighetsägarna. Antagligen kommer trädet plockas bort då det som står kvar verkar vara väldigt skadat och ser heller inte speciellt snyggt ut.
Styrelsen kommer där efter att diskutera kring eventuella åtgärder efter det att Fastighetsägarna varit här.