Byte av låssystem

Föreningen kommer under våren 2018 att installera ett elektroniskt passersystem. Installationen kommer att utföras av Säkerhetsintegrering AB. Deras logotyp finns till höger, personalen har den på sina arbetskläder. Ingen installation kommer göras inne i lägenheter utan endast i gemensamma utrymmen. Allt beräknas vara installerat och klart till början av juni.

Vid entréportar monteras porttelefon med beröringsfri läsare för tags.
På dörrar till källare, cykel- och barnvagnsrum monteras beröringsfri läsare.

Besökare ringer via det nya porttelefonsystemet till den boendes hemtelefon, alt mobiltelefon. Öppning av porten sker från telefonen som den boende svarat i genom att trycka in siffra 5 på telefonen.

Boende använder sin nya tag (elektronisk nyckelbricka) för att låsa upp entrédörrarna.

Föreningen bekostar 2 nycklar med inbyggd tag samt 3 st tags till respektive lägenhet, önskas fler brickor skall dessa beställas i förväg via bifogad blankett och kostnaden för de tillkommande nyckelbrickorna bekostar respektive lägenhetsinnehavare.

Boende kommer efter driftsättning av systemet att låsa upp samtliga berörda dörrar med sin bricka, vilket ökar säkerheten och minskar inbrottsrisken i fastigheten.

För att upprätta detta system behöver vi få in lite uppgifter från samtliga boende. Vänligen fyll i bifogad blankett (finns på insidan) och lämna in den i föreningens brevlåda i tvättstugan, senast den 4 februari 2018.

Enkel instruktion för blanketten finns på baksidan.

Tillfälle för utdelning av nycklar kommer att aviseras i porten senare.

Beställningsblankett Nycklar, lämna sedan in den i föreningsbrevlådan i tvättstugan.

Hjälp oss att märka upp ditt källarförråd samtidigt, ladda ner lappen här.