Boendeinformation Januari

Nycklar och passersystem
Under våren kommer föreningen byta låssystem. Detta kommer att pågå från mars till maj. Företaget som utför arbetet heter Säkerhetsintegrering och har loggan som finns här till höger på sina kläder. Arbete kommer inte att utföras i någons lägenhet utan bara i gemensamma utrymmen. I vissa fall kan tillträde till källarförråd behövas då kabelvägar mellan husen tyvärr går i vissa personliga förråd.

Det är viktigt att alla lägenhetsinnehavare skickar in en beställning på nycklar (delas i allas brevlåda eller laddas ner på hemsidan).
Beställer du inga nycklar kommer du få problem att komma in när själva låsbytet sker.

Frågor eller osäkerhet ring på föreningstelefonen 070-144 36 33 eller skicka ett mejl till styrelsen@hannarydh.se

Fönster
Efter att vi sett resultatet på enkäten i höstas när det gäller fönsterbyte där 91% har svarat intressant (11) eller mycket intressant (80), har styrelsen bestämt sig för att arbeta vidare med frågan och ha som mål att verkställa detta under 2018.

Tanken är att inga avgiftshöjningar ska behövs utan föreningens goda ekonomi och värmekostnadsbesparingar ska bidra till projektet.
Dock är det lite arbete kring projektet som dessutom kräver beslut på en föreningsstämma (extra eller ordinarie).

Fördelarna med ett fönsterbyte är att sänka ljudvolymen från biltrafiken på Mickelbergsvägen samt motorvägen men även också innomhusklimatet i lägenheterna då isoleringsförmågan i de nuvarande fönstren är mycket låg.

Rökning
Vill påminna om att det inte är tillåtet att röka i anslutning till portarna. Det är heller inte tillåtet att slänga cigarettfimpar på föreningens mark.

Tänker du eller renoverar du just nu?
Tänk på att du som boende ansvarar för att skräp tas bort ifrån gården och att inga bilar står parkerade på vår gård. Kom också ihåg att du vid vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. våtrum och inglasningar.