Viktig information kring avfallshantering

Efter diskussion på tidigare årsstämma, då önskemål om bilfritt på innergården föreslogs, kommer följande förändring att ske.

flyttavfallFrån och med 1 oktober 2014 stängs grovsoprummet, hushållsavfallstunnorna och returpapperstunnan på innergården vid port 18. Detta för att innergården ska bli fri från tunga transportfordon samt då fordonen är en trafikfara för lekande barn och dessutom skadar vår mark.

Istället kommer tömningarna av grovsoprummet på övre parkeringen och hushållsavfallstunnorna på nedre parkeringen att fördubblas.

Vi ber samtliga boende att lämna sitt avfall på avsedd plats.

Styrelsen vill också passa på att påminna om att det i grovsoprummet inte får lämnas miljöfarligt avfall så som färg och andra vätskor. Vitvaror samt byggavfall får inte lämnas i grovsoprummet, utan skall lämnas på miljöstationerna i Sätra eller Östberga.

Styrelsen brf. Långpannan