Utdelning av nya parkeringstillstånd

Utdelning sker i lokalen i källaren vid port 48, ingång på kortsidan.

12 januari kl 18-20
13 januari kl 18-20
14 januari kl 18-20
15 januari kl 18-20
18 januari kl 12-14
19 januari kl 18-20
20 januari kl 18-20
21 januari kl 18-20