Upprop

Nu är det dags igen inför föreningsstämman, att förbereda nödvändiga förändringar i styrelsen, inför årsmötet i maj 2015.

Ordinarie ledamöter väljs på 2 år i taget.

I år är det omval av Eira Fuchs HR 4 och Thoralf Axelsson HR 36. Båda ställer sig positiva till omval.

K-G Dahlqvist vill avgå som ordinarie ledamot och bli suppleant 1 år istället.

Således en vakans på ordinarie nivå för 2 år.

Vi behöver också suppleanter för 1 år däribland en revisorsuppleant för 1 år.

Ordinarie revisor Susanne Silverberg önskar fortsätta 1 år.

Dessutom söker vi personer till Valberedningen.

Var vänlig att ta kontakt med valberedningen som inbjuder till intervju. Intervjuerna ligger till underlag för valberedningens förslag till styrelse på föreningsstämman.

Agnete Rosenberg, Carina Strandberg & Mari Hammarström
Telefonnummer till valberedningen finns på anslag i porten.

Ta kontakt med valberedningen senast den 15 april.

Valberedningen Brf. Långpannan