Inställt! – Service fönster

Underhållet av fönster och balkongdörrarna kommer inte att bli av i nästa vecka.

Detta på grund av oroligheterna kring spridningen av Corona-viruset.

Vi planerar i dagsläget att skjuta detta till september. Om läget inte förändrats görs det nästa år.

 

Vi kommer att utföra översyn av fönster och balkongdörrar i alla lägenheter. Då kommer fönstren och balkongdörrarna att smörjas och justeras.

Detta görs för att bibehålla garantin på fönstren. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 13 och pågå cirka en vecka.

Du kommer att få en separat avisering från Ekströms glas ungefär en vecka innan de behöver komma in i din lägenhet.

Det är viktigt att du plockar rent vid fönsterbänken så att arbetet går smidigt och lämnar din nyckel i nyckeltuben i lägenhetsdörren om du inte kan vara hemma.