Provrenovering insteg port

Detta gäller bara port 2 och 44.

Styrelsen håller på att undersöka möjligheten att renovera entréerna och entrédörrarna.

I detta projekt behöver vi även se över instegen till portarna. De har både höga insteg och inte lutar som de ska för att vattnet ska rinna åt rätt håll.

För att kunna gå vidare på upphandling och uppskatta priset att göra detta på alla 24 portar i föreningen så ska vi under sommaren i år provrenovera två av dessa insteg.

Det betyder att instegen kommer att behöva gjutas om och stadgas upp så att de inte blir underminerade som nu. Utöver själva insteget kommer stenplattorna på insteget och runt porten att tas ner och senare i sommar återmonteras.

Sommarens provportar är port nummer 2 samt 44.

Arbetet kommer att påbörjas omgående och beräknas ta 2-3 veckor. Där efter kommer stenplattorna att monteras någon vecka senare.
Arbete som låter mycket kommer inte att påbörjas förens tidigast kl 09:00.

 

Tillgängligheten i porten ska vara som vanligt under hela byggtiden. Om möjligt gå in eller ut via en annan port (via källaren) om de arbetar precis vid din port. Annars är entreprenören behjälplig dig att passera på vanligt vis.

Tyvärr kommer porttelefonen vara demonterad under vissa delar av arbetet. Förhoppningsvis får vi till med en tillfällig lösning så att boende kan passera med sina taggar. Om så inte är möjligt kommer det att tillfälligt installeras så att boende kan passera porten med sin Iloq-nyckel genom porten. Under hela byggtiden kan boende alltid komma in via källaren med din tagg.

 

Frågor besvaras av projektledare Peter Edström 08-617 77 60 (Fastighetsägarna).