Nya regler kring elsäkerhet för fastighetsägare och boende

Information från Fastighetsägarna (en av våra förvaltare).
Den 1 juli 2017 träder en ny elsäkerhetslag i kraft. Syftet med de nya reglerna är bland annat att ge fastighetsägare och boende utökat skydd och säkerhet vid elinstallationsarbeten.
I praktiken innebär det att du som beställare har en skyldighet att kontrollera att firman du anlitar för elinstallation är godkänd enligt lagen. Det kan du göra genom Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget” som kommer att vara tillgängligt för alla dygnet runt årets alla dagar.

Fastighetsföretag som utför elinstallationsarbeten själva, t ex genom egna fastighetsskötare, kommer att klassas som elinstallationsföretag. Det innebär att man måste uppfylla regelverket, ha ett egenkontrollsystem och se till att personerna som utför arbetet har rätt behörighet.

Vi har tagit fram ett faktablad med den information du behöver ha koll på som fastighetsägare.

Du kan även läsa mer om de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Källa: Fastighetsägarna