Intresserad av styrelsearbete?

(Detta är ett erbjudande från vår förvaltare HSB Stockholm)
VILL DU ENGAGERA DIG I STYRELSEN?
I vår undersökning (HSB Stockholms) om medlemmarnas engagemang svarade 48% att de skulle vilja engagera sig i styrelsen om de hade mer kunskap om styrelsearbetet. Vi på HSB Stockholm vill gärna stärka engagemanget i föreningarna och bjuder därför in till en föreläsning om hur styrelsearbetet fungerar i en bostadsrättsförening.

Under föreläsningen tar vi upp frågor så som:
Vilka lagar och regler styr en bostadsrättsförening?
Vilket ansvar har styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningen?
Hur fungerar en bostadsrättsförenings styrelse?
Hur fungerar bostadsrättsföreningens ekonomi?

Föreläsare: Petrus Jansson, Ledamotsombudsman HSB Stockholm
Föreläsningen är kostnadsfri för dig som medlem i HSB Stockholm. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Dag: måndag 21 januari
Tid: kl. 18.00-19.30 (lättare förtäring serveras från kl. 17.30)
Plats: HSB Stockholm, Fleminggatan 41

Varmt välkommen!