Information från husmötet

I förra veckan hade vi husmöte där alla boende var inbjudna till information och möjlighet att ställa frågor direkt till styrelsen. Utöver detta var även representanter från Ekströms glas och Fastighetsägarna inbjudna för att kunna informera om fönsterbytet och svara på frågor.

Följande saker informerade styrelsen om.

  1. Städdagen den 27/10. Varmt välkomna.
  2. Att styrelsen likt förra året kommer att skicka ut en boendeenkät till alla som bor i föreningen. Denna delas ut i början av november och lämnas sedan in i föreningsbrevlådan i tvättstugan.
  3. Styrelsen uppmanade boende att lämna in motioner till årsmötet, om det är något som de vill påverka eller föreslå styrelsen att göra. Motioner behöver vara inlämnade senast sista februari.
  4. Brandskyddet i trapphusen, det är viktigt att ingenting förvaras i trapphusen. Det enda som är tillåtet är hjälpmedel så som rullatorer. Allt annat, som exempelvis  barnvagnar, cyklar, blommor, dörrmattor och leksaker får inte förvaras i trapphusen. Dessa saker förvaras på avsedd plats, så som barn- eller cykelrum eller ditt källarförråd.
  5. Fönsterrenoveringen informerade entreprenören om den planerade ordningen som allt görs i och vad som behöver förberedas i lägenheten.
    Information om detta kommer att anslås i din port när det närmar sig själva bytet i din port.
    Mer information om tidsplan kommer att läggas upp här på hemsidan.