Gemensamt bostadsrättstillägg

På stämman i våras beslutades det om att föreningen skulle ha gemensamt bostadsrättstillägg istället för att varje medlem skulle teckna detta enskilt.

Detta börjar gälla från och med den 1 oktober 2019.

Försäkringen är tecknad tillsammans med föreningens fastighetsförsäkring i Folksam.

Förfarandet vid ev skada är samma som tidigare, kontakt tas med föreningens förvaltare på HSB.