Fortsatt arbete med värmesystemet

Värmex kommer att fortsätta arbetet med värmesystemet från och med nästa vecka.

Det som görs nu är att samtliga ventiler på elementen ska bytas ut. När samtliga ventiler är bytta så kommer värmesystemet att luftas och justeras in.

Efter att detta är gjort kommer termostat att installeras på ventilerna.

Det är viktigt att Värmex och deras underentreprenör får tillgång till din lägenhet vid dessa tillfällen.

Arbetet påbörjas i port 48 måndagen den 17 augusti och planen är att 2 portar per dag utförs i första skedet (ventilbytet) som beräknas ta ca 3 veckor.

Se avisering i din brevlåda för specifik Coronainformation, på aviseringen finns kontaktuppgifter för att kunna informera entreprenören om du exempelvis är sjuk eller om speciell skyddsutrustning behövs för att utföra arbete hos dig.