Fönsterbyte

Nu har föreningen tecknat avtal med Ekströms glas för arbetet med att byta ut föreningens fönster och balkongdörrar.

Arbetet har delvis påbörjats med mätningar av fönster.

Den närmaste tiden kommer aluminiumprofilerna på utsidan av fönstret demonteras på vissa ställen. Detta arbete kommer att göras från utsidan att ske då det finns fogar bakom profilerna som behöver tas bort och saneras.
Detta görs i dagsläget för att göra en bedömning om hur omfattande det extra arbetet är med att ta bort fogarna.

Mer information kommer att komma på informations- möten, föreningens hemsida och anslag i portarna.

Styrelsen brf. Långpannan