El-bilsladdningsplatser

Under vecka 30 och 31 kommer det att påbörjas att installeras nya elbilsladdningsplatser. Denna gång på den större parkeringen vid Mickelbergsvägen. 

Under denna tid går det inte att parkera på de platser som de ska gräva längs. Skyltning och avspärrningar kommer att sättas upp på berörda platser. Platserna mittemot där grävaren ska gräva är det bra om du inte parkerar närmare än 1 meter från räcket för att grävaren ska komma åt där den ska gräva.

Vänligen respektera avspärrningarna.