Byte av torktumlare

Nya torktumlare till tvättstugan är beställda men på grund av lång leveranstid kommer bytet att ske först under januari månad.
Exakt datum för byte kommer närmare installationen.

En översyn av torkskåpen kommer också att göras men inget beslut om eventuell åtgärd finns i dagsläget.