Bullermätning Mickelbergsvägen

Styrelsen har under vintern och våren tillsammans med kommunen gjort bullermätningar vid Mickelbergsvägen med anledningen av att få bidrag att byta ut fönstren i hus 4 – 6 som vätter åt Mickelbergsvägen mot mer ljuddämpande 3-glasfönster.

Tyvärr har föreningen fått nej på ett sådant bidrag.

Detta innebär att fönstren i dagsläget inte byts ut. Utan den planerade underhållsplanen gäller tillsvidare.

Styrelsen Brf. Långpannan