Boendemeddelande Mars

Värmen i lägenheterna
Ventilationen i alla husen är nu fixad och ska fungera som den ska. Vi har under hösten fått mycket klagomål över temperaturen och att det drar i ventilerna ovanför fönstren. Dessa klagomål har efter ventilations-justeringen helt upphört.

Under april kommer justering av värmesystemet att utföras. Då kommer ventil och termostat att bytas ut på alla element samt att hela värmesystemet justeras in för att värmen ska vara jämt fördelad i alla hus.

Kontaktvägar styrelsen mfl
Vill du få tag på styrelsen är endast följande kontaktvägar aktuella.
Telefontid, tis- & torsdagar kl 18-20 på styrelsemobilen 070-144 36 33.
Mejla på styrelsemejlen, styrelsen@hannarydh.se
Förvaltaren på HSB, kontorstid på telefon 010-442 11 00.
Fastighetsskötaren på Fastighetsägarna, fastighetsfel & jour, dygnet-runt på telefon 08-617 76 00, ej kontorstid 08-657 64 50.

Det är alltså inte så att kontakt med styrelsen sker genom att ringa på en styrelsemedlems lägenhetsdörr eller börja prata om föreningsärenden på stan eller liknande.

Föreningsstämma
Den 19 maj är det föreningsstämma, den kommer att vara i Vårfrukyrkans lokaler i centrum som vanligt. Kallelse för mötet kommer sättas upp i portarna och stämmohandlingarna delas ut i alla bostadsrätters brevlådor.

Hundar
För er som rastar hundar vill vi påminna om att hundar ska vara kopplade på föreningens område samt i portarna.

Porten din utrymningsväg
Om något skulle hända i ditt hus så är porten din utrymningsväg.
Det betyder att den måste vara fri från saker som kan komma ivägen för dig, din familj och dina grannar.

Porten och trapphuset ska vara helt tomt, det får inte förvaras dörrmattor, blommor, leksaker, barnvagnar eller andra saker där.
Undantaget hjälpmedel, så som rullatorer. Felplacerade föremål kommer att märkas och omhändertas i samband med brandskyddskontroller i portarna.