Boendemeddelande Juni

Personliga grillar 
Vi har noterat att allt fler personliga grillar lämnas på gården. Därför vill vi informera om följande när det gäller personliga grillar på gården. 
Personliga grillar ska vara märkta med namn och lägenhetsnummer. 
Personliga grillar ska inte förvaras på gården utan förvaras i källarförråd, detta görs när kolet brunnit ut. Därför är det godkänt att lämna grillen ute över natten till dagen efter att grillen använts. 

El-bilsladdning 
El-bilsladdningsplatserna har blivit populära och är redan full. Därför har styrelsen beslutat att utvidga platserna. Denna gång med platser på parkeringen vid Mickelbergsvägen. Dessa kommer förhoppningsvis att installeras under den senare delen av sommaren efter att Naturvårdsverket godkänt installationsbidraget för föreningen. 

Hushållsavfall i grovsoprummet 
Det har noterats att hushållsavfall slängs i grovsoprummet. Hushållsavfall ska slängas i Molock-tunnorna på parkeringen. Blir det inte bättring på detta kommer grovsoprummet att stängas.