Boendemeddelande februari

Fönsterbytet
Nu i början av februari har fönsterbytet precis kommit halvvägs. Arbetet går bra och entreprenören får bra betyg på besiktningarna.
Om arbetet fortgår som planerat kommer sista huset att vara klart under maj.
Den 8 juni tänker vi ha fest och fira att fönsterbytet är färdigt och avslutat. Detta kommer att ske på gården likt tidigare fester. Alla boende är varmt välkomna, inbjudan kommer att delas ut separat i era brevlådor om detta.

Boendeenkäten
Under november utfördes boendeenkäten för andra året i rad. 76 (42%) svar har inkommit till föreningen vilket vi är mycket nöjda med. Svaren på frågorna är generellt mer positiva än året innan, det som dock är negativt är upplevd lite sämre städning samt att värmen inte är tillfredsställande, när det gäller städningen har vi varit i kontakt med entreprenören för detta samt värmen påverkas av fönsterbytet.
När det gäller frågorna kring framtidsprojekten kommer vi att återkomma kring detta och använda detta underlag som vägledning i beslutsfattandet.

Rökning
Vi får ganska ofta klagomål på röklukt i trapphus och som drar in via ventilation och balkonger. Detta är en svår fråga att lösa. Men vi önskar att de som röker inte gör det i direkt anslutning till portarna eller så att rök drar in via ventiler i fönster och balkonger.

Motionera
Till dig som vill skicka in en motion till årsmötet är sista dag för detta den 28 februari. En motion är ett förslag till beslut på stämman alternativt fråga till styrelsen att besvara på stämman.
Motioner skickas per mejl till styrelsen@hannarydh.se eller lämnas i föreningsbrevlådan i tvättstugan. Kom ihåg att skriva ditt namn på motionen, alla medlemmar kan skriva motioner.

Valberedningen
Nu påbörjar valberedningen sitt arbete inför de personval som ska göras på föreningsstämman i maj. Är du intresserad av ett uppdrag? Kontakta valberedningen per mejl valberedning@hannarydh.se

Tänker du eller renoverar du just nu?
Tänk på att vissa renoveringar måste få styrelsens godkännande, ex. badrum.

Datum under våren
14 februari – Styrelsemöte
28 februari – Sista dagen för motioner
14 mars – Styrelsemöte
11 april – Styrelsemöte
4 maj – Städdag
8 maj – Styrelsemöte
21 maj – Föreningsstämma
8 juni – Fönsterfest på gården