Balkong, fasad och takrenovering

Notera: Under fliken ”Boende” finns en sida med alla information om denna renovering samlad.

Som vi informerade om på föreningsstämman kommer renovering av balkong, fasad och tak att påbörjas i september. Företaget som kommer att utföra byggarbetet heter Bernin bygg.

En informationsträff för boende blir i föreningslokalen vid port 48 tisdagen den 6 september kl. 19:00

Arbetet kommer att delas upp i två etapper, den första etappen gäller hus 1, 2, 7 & 8 (port 2 – 12 resp. 38 – 48) och kommer att ske mellan september och december. Den andra etappen gäller hus 3 – 6 (övriga portar) och kommer att ske mellan januari och maj. Under perioden kommer balkongerna att vara låsta en till två månader. Visst oljud och vibrationer kommer att ske i samband med balkongrenoveringarna. Arbetet kommer att ske med byggnadsställningar.

I samband med renoveringen (separat avisering sker i din port när det är dags för dig) behöver du tömma din balkong på alla tillhörigheter såsom möbler, markiser, blomlådor, paraboler med mera. På grund av vibrationer behöver du i samband med arbetet ta ner det som finns på hyllor och fönsterbänkar som är i direkt anslutning till balkongen.

Styrelsen brf. Långpannan