Avflyttningssyn bostadsrätter

Med start nu vid årsskiftet 2017-18 börjar föreningen göra avflyttningssyn av bostadsrätter.

Vad är då tanken med detta? Eftersom vi alla gemensamt äger alla fastigheter är det viktigt att även lägenheterna tas omhand på rätt sätt. Ett bra tillfälle att göra en syn är du just vid ägarbyte av lägenheten.

Vad görs vid avflyttningssynen? Det är viktigt att poängtera att synen inte är en besiktning. Det som kontrolleras är bland annat att våtutrymmen utförts fackmannamässigt och att inga fuktskador finns. Att föreningens data utrustning (feberkonverter) finns i lägenheten. Att inga otillåtna byggnationer utförts i exempelvis bärande väggar eller på balkongen.

Styrelsen hoppas med detta att föreningen får en bättre koll på statusen på bostadsrätterna i föreningen.

Avflyttningssynen bekostas av föreningen, beställs av förvaltaren på HSB och utförs av oberoende part.

Föreningens hyresrätter genomgår liknande syn sedan tidigare.