Återkoppling boendeenkäten

Här kan du ladda ner resultatet på enkäten

I vintras märktes det tydligt att Corona-pandemin gör effekt även i trivseln på Hanna Rydhs gata. Förbättring av trivseln är något vi alltid arbetar med men oavsett lägre trivsel i år är trivselvärdet fortfarande högt.
På länken nedan kan du läsa alla frågor och resultaten på frågorna med en jämförelse mot tidigare år.
Utöver det kan du nedan läsa några svar på återkommande synpunkter i enkäten.
Tack för att du var med och svarade.

Värmen/elementen: Detta arbete är nu slutfört. Termostaterna monterades i sista momentet i månadsskiftet januari/februari.
Om du fortfarande har bekymmer med flödesljus i elementen eller att det inte är tillräckligt varmt i något rum. Vänligen felanmäl detta till styrelsen.

Avgiftshöjning: Föreningen har genom åren haft ganska få avgiftshöjningar. När de väl varit är de oftast inga större höjningar. Precis som med det mesta stiger priserna även för Brf. Långpannan för service, underhåll och andra löpande avtal så som värme. Utöver detta behöver även investeringar i föreningen ”betalas tillbaka” till föreningen så att inte framtida boende ska få betala för det som vi sliter på just nu.

Papperskorgar: Vi har tidigare haft papperskorgar på gården. Detta fungerade inte då eftersom hushållsavfall slängdes i dessa i stället för på avsedd plats, detta gjorde att vi fick ett större problem med skadedjur.
Tyvärr har vi snarlika problem nu i grovsoprummet där hushållssopor, pizzakartonger med matavfall och annat fortfarande slängs, detta ska slängas i marktunnorna på parkeringen.

Fönsterventilationen: Vi har tidigare haft stora problem med kalldrag i ventilerna ovanför fönsterna. Detta bestod i att fläktarna på taket var felinställda och detta är åtgärdat. För att ventilationen ska fungera måste ett tillopp av luft finnas, detta är fönsterventilerna. Luften tar sig alltid in på ett eller annat sätt även om du stänger fönsterventilerna så mycket som det går, men det kan generera att du istället får drag i elkontakter eller brevinkastet eller likande ställen.
I övrigt när det gäller värmen är det viktigt att dina gardiner inte täcker termostaten på elementet samt att möblering inte sker nära termostaten. För att den ska fungera korrekt behöver den ha mycket luft omkring sig i alla riktningar, annars kan den tro att det är varmare i rummet än vad det är.

Utdragna byggprojekt: Arbetet med instegen och portarna var planerade långt innan Coronapandemin slog till. Arbetet var ett projekt som behövdes göras under den varma perioden av året. Tyvärr stötte vi på flertalet komplikationer med den entreprenör som vi valde, detta var saker som vi i styrelsen inte var speciellt nöjda med och har genererat väldigt mycket extraarbete för vår del. Nu är projektet nästan i hamn utöver några saker som inte blev godkänt på besiktningen och dessa kommer att göras under maj då de kräver att det är plusgrader under hela dygnet.

Portarna: Många har klagat över att de nya portarna är tunga. Till en början var inte dörröppnarna inkopplade för alla men nu är det så och dörrarna öppnas där med med automatik. Självklart kommer dörrarna fortfarande vara tunga om dörröppnaren inte fungerar, dörrarna öppnas även utåt vilket är på grund av nuvarande regler i brandsäkerhet.
Om dörrautomatiken inte fungerar ska detta felanmälas till Fastighetsägarna. Först kan du testa och vrida om strömställaren ovanför dörren och sedan slå på igen efter 10 sekunder, fungerar den inte som vanligt då behöver den åtgärdas på garanti.
Behöver du ställa upp porten under en längre tid? Då behöver du tillfälligt stänga av strömmen till dörröppnaren på vredet ovanför porten. Kom ihåg att slå på den igen efteråt.

Informationsvägar: Många önskar att vi ska ha en egen Facebookgrupp eller likande. Vi har bestämt oss för att ha 2 sätt att informera boende på. Detta är med information i porten eller på föreningens hemsida. Fler ställen än så är inte aktuellt och att ha ett forum där alla kan skriva på gör att styrelsen behöver administrera detta och läsa alla inlägg som kommer in och detta ser vi i dagsläget att vi inte vill prioritera.
Utöver detta går det även att kommunicera med styrelsen via telefon och mejl.

Bredbandsuppkopplingen: Vi har en bra uppkoppling med 100/100 Mbit. Upplever du att du inte får vad vår leverantör har sagt att de ska leverera så felanmäl detta både till dem och till styrelsen så vi känner till ditt problem. Tyvärr kan föreningen inte felanmäla fel den vägen vi har som fastighetsägare om det inte drabbar ett flertal uppkopplingar.
I samband med att vi tecknade om serviceavtalet för bland annat bredbandsuppkopplingen fick vi nya routrar och TV-boxar eftersom de gamla är 7 år gamla. Dessa har vi på lager men har ännu inte delat ut på grund av Coronapandemin. Under hösten räknar vi med att kunna dela ut dessa så länge det är möjligt i Coronaläget. Har du mycket problem med uppkoppling kan en enskild tid bokas för utlämning.

Rökning på gård/balkong: Detta är svårt att göra något åt som fastighetsägare rent juridiskt. Det finns vissa andra fastigheter där detta inte är tillåtet, men för att detta ska gå att göra måste det vara så från dess att husen byggdes.
Här behöver alla grannar tänka på varandra och visa respekt. Prata gärna med din granne om du har problem och om du själv röker prata gärna med dina grannar om du kan göra något för att underlätta för dem om de har bekymmer med rökning.